TARAFLAR

MADDE 1

İşbu sözleşme, Pop Up Kurye Platform faaliyetlerini yürüten ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2288 Sokak Daire:55 1.Kat No:1, Türkbükü Residence, 34515 Esenyurt/İstanbul adresinde mukim olan Pop Up Kurye LİMİTED ŞİRKETİ ile siteye üye olan KULLANICI arasında, kullanıcının siteye üye olması ve onaylanması anında düzenlenmiştir.

Taraflar sözleşmede kısaca “POP UP KURYE” ve “KULLANICI” olarak anılacaktır. Siteye üye olmakla Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, anladığınızı ve maddeleri onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

TANIMLAR

MADDE 2

KULLANICI: Pop Up Kurye, sanal platformuna çevrimiçi ortamdan erişen kayıtlı her gerçek ve tüzel kişidir.

KURYE: Taşımacılık faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi.

PLATFORM: Kullanıcı ve Kurye’nin www.popupkurye.com ve popupkurye mobil uygulaması üzerinden bir araya geldiği sanal ortamdır.

SİTE: www.popupkurye.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

MADDE 3

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Platforma üye olan kullanıcının hizmetlerden faydalanma şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. Pop Up Kurye, KURYE ile bu hizmeti almak isteyen Kullanıcıların bir araya geldiği, taraflara yazılım desteğinin verildiği dijital bir platformdur.

3.3. KULLANICI, KURYE ile arasındaki hizmet ilişkisinde Pop Up Kurye’nin işbu ilişkinin tarafı olmadığını, hizmet ilişkisi ve hizmet konusu faaliyete ilişkin herhangi taahhüt ve yükümlülükte bulunmadığını onaylar.

3.4. Pop Up Kurye, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na istinaden bir taşımacılık faaliyeti yürütmemektedir.

3.5. KURYE’ler,Pop Up Kurye’nin sayılanlarla sınırlı olmamak üzere personeli, çalışanı, acentesi, iş ortağı değildir. Kullanıcı Platform aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu kuryeleri, Pop Up Kurye’ye bildirebilir. Fakat Pop Up Kurye, kuryelerin davranışlarından ötürü doğrudan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. KURYE’ler tarafindan verilen hizmet ile ilgili Pop Up Kurye’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Pop Up Kurye verilen hizmet ile ilgili hiçbir garanti veremez.

HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

MADDE 4

4.1. Platforma üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve siteden geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya süresiz yasaklanmamış olmak gerekir.

4.2. KULLANICI, üyelik kaydı için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasına gelen aktivasyon kodunu ilgili forma yazarak kayıt olur. İşbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile GSM numarasını ve şifresini girerek Platformu kullanmaya başlar. Üyelik işlemi tamamlanmadan, Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.3. Platforma üye olabilmek için, Pop Up Kurye tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Bu kişilerin uygulama üyelik işlemlerini tamamlamış olmaları, KULLANICI olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.4. KULLANICI, Platform üzerinden KURYE talep ettiğinde, kendisine yakın konumdaki KURYE’lere iletilecektir. KULLANICI ile KURYE arasındaki hukuksal ilişki KURYE’nin kendisine çağrı geldiğinde kabul tuşuna basması ile başlar.

4.5. KULLANICI, KURYE çağrı yapılan adrese ulaştığında gönderiyi hazır bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.

4.6. KULLANICI, Platform üzerinden çağırdığı kuryenin hizmet bedelinin tamamını Platform vasıtasıyla kendisine sunulmuş olan ödeme yöntemleri aracılığıyla, eğer sunulan herhangi bir ödeme yöntemi yoksa, gelen kuryeye veya kuryenin bağlı olduğu kurye şirketine peşin olarak ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.

4.7. Pop Up Kurye, KULLANICI ile Kurye şirketini bir araya getiren bir pazar yeridir ve ödemeden (özellikle de peşin ödemeli) kaynaklı anlaşmazlıkların tarafı değildir. Pop Up Kurye, Tarafların arasındaki ödeme ve tahsilat nedenli sorunlardan dolayı muhatap tutulamaz. Pop Up Kurye, Platform dahilinde hizmetin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek, hasar görecek gönderilerden sorumlu değildir.

4.8. KULLANICI, kredi kartı ile ödemeyi tercih ettiğinde bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini Platforma üzerinden sisteme girecektir. Kullanıcının güvenli olarak saklanan kredi kartı bilgileri, daha sonra tekrar bilgi girmeyi gerektirmeksizin kullanılacaktır.

4.9. KULLANICI’nın Kredi kartı ile ödemeyi tercih etmesi halinde ve sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılamaması halinde KULLANICI sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir.

4.10. KULLANICI’nın gelen KURYE’den hizmet almaması durumunda dahi kendisinden 10 TL tutarında bir bedelin cezai şart olarak kendisinden kesileceğini, oluşan masraf sebebiyle kendisinden kesilen haklı cezai şartın tahsil edilmesi sebebiyle itirazda bulunamayacağını bildiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu durumda Pop Up Kurye, KULLANICI’yı Platformdan çıkartma hakkını saklı tutar.

4.11. Pop Up Kurye, KULLANICI’nın her talebinde kendisine bir KURYE’nin yanıt vereceğini taahhüt edemez. Pop Up Kurye, çağrı alan KURYE’lerin olumlu yanıt vermesi için gereken girişimleri yapar.

4.12. Süre ve benzeri temel bilgiler KURYE tarafından bildirilmiş olup, doğruluğu hususunda platformun yapısı gereği Pop Up Kurye’nin herhangi bir yükümlüğü yoktur. Pop  Up Kurye aracılığıyla alınan kurye hizmetlerinde, kurye çağırma öncesinde, KULLANICI talep ettiği kurye hizmetinin nereden-nereye yapılacağı ve semt bilgisinin girişini yapar. KULLANICI tarafından Platform üzerinden girişi yapılan bilgilere istinaden, KULLANICI’ya sunulacak olan kurye hizmetine dair ücret bilgisi belirtilmektedir.

KULLANICI, kendisine sunulan ücret bilgisini onaylaması halinde SİPARİŞİ ONAYLA butonuna basarak ödemesini yapar ve talebini ileterek tamamlamış olur. Bu onay ile KULLANICI, kendisine teklif edilen ücret teklifini (icabı) kabul etmiş olur.

4.13. KURYE yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, aracın KULLANICI’ya olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

4.14. KURYE’ye verilen hedef teslimat adresinin tam ve eksiksiz olması KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Gidilen adreste teslimatın kabul edilmemesi, adresin hatalı olması ve benzeri sebeplerle teslimatın gerçekleştirilememesi durumunda KULLANICI ile irtibata geçilecek ve eşyanın iadesi yapılacaktır. Bu durumda KULLANICI geri getirme sebebiyle, teslimat ödemesi kadar geri getirme ödemesini yapacağını kabul ve taahhüt eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5

5.1. KULLANICI, üyelik prosedürünü yerine getirirken, uygulamadan faydalanırken ve uygulamadaki veya sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, uygulama ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. KULLANICI’nın, siteye üye olurken oluşturduğu kullanıcı ismi, şifre v.b. her türlü bilginin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu bilgilerin muhafazasından kaynaklanacak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Pop Up Kurye’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3. Nakit para, çek, senet, altın vb. değerli madde ve taşlar, döviz gibi kıymetli evrak ve maddeler ile taşınması yasaklanmış olan hiçbir gönderi kabul edilmeyecektir. Bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere taşınması yasaklanmış eşyaların taşınması sebebiyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ve dolaylı ve doğrudan bütün zararın tazmin yükümlülüğü KULLANICI’ya aittir.

5.4. KULLANICI’nin işbu sözleşmeye aykırı davranışları ve Platform üzerinden faaliyetlerinin site için ve diğer kullanıcılar için bir risk oluşturduğunun tespiti halinde üyelik Pop Up Kurye tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

5.5. KULLANICI, Platform aracılığı ile işlem yaptığı KURYE’ler hakkındaki şikayetlerini Platform üzerinden Pop Up Kurye’ye bildirebilir. Pop Up Kurye, zarar ve şikayetle ilgili olarak KURYE’ye rücu edebilir. Pop Up Kurye, KURYE’lerin davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.6. Teknik sorunlar sebebiyle uygulamaya erişimde yaşanan kesintilerden dolayı KULLANICI’nın yaşayacağı sorunlardan Pop Up Kurye sorumlu tutulamaz.

5.7. Pop Up Kurye, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

MADDE 6

6.1. Platformun tüm fikri ve sınai hakları Pop Up Kurye’ye aittir.

6.2. Bu bağlamda, Pop Up Kurye tarafından açıkça izin verilmediği sürece sitenin ve uygulamanın içeriği hiç bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden üretilemez, değiştirilemez, satılamaz bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya dağıtılamaz. Platformda yer alan herhangi bir içerik Pop Up Kurye'nin fikri mülkiyet hakkını kullanma hakkını verecek şekilde yorumlanamaz.

KİŞİSEL VERİLER

MADDE 7

7.1. Platforma üye olmak suretiyle mobil cep telefonu numarasını bildiren KULLANICI, Pop Up Kurye’nin işlem ile sınırlı cep telefonlarına SMS mesajları gönderebileceğini kabul etmiş olur. Üyeler, cep telefonu numaraları değiştiğinde Üye Hesaplarını güncellemek suretiyle değişiklikten Pop Up Kurye’yi haberdar etmeyi kabul eder. Pop Up Kurye, bahsi geçen mesajları Platformdaki hukuki güvenliği sağlamak amacıyla hassas veriler hariç üyelik süresince depolayabilir.

7.2. KULLANICI, Pop Up Kurye tarafından isim, adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, vatandaşlık numarası, kullanılan mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi, konum bilgileri, teslimat sonunda KURYE’ye verilen oylama bilgisinin ilgili faaliyeti gerçekleştirmek için meşru bir hak olarak işlenebileceğini kabul eder. Pop Up Kurye, bu bilgileri KURYE dışında başka hiçbir kimseyle paylaşmayacağını taahhüt eder.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 8

8.1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.2. Mücbir Sebep ve İnternet Zaafları: Herhangi bir tarafça, bu Sözleşme hükmü altındaki yükümlülüklerinin icrasındaki herhangi bir gecikme veya gerçekleştirmemesinin nedeni mücbir sebepler olması halinde affedilecektir. Tarafların hiçbirisi internet kesintilerinden kaynaklanan zafiyetlerden yükümlü tutulmayacaktır.

8.3. Bölünebilirlik: Eğer herhangi bir uygulanabilir mevzuat veya kanun kuralı gereğince, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu durumda o hüküm geçerli ve uygulanabilir hale gelmesi için gerekli olan minimum kapsamda değiştirilecektir. Eğer değiştirme mümkün değilse, o hüküm çıkarılmış kabul edilecek ve Sözleşmenin geri kalanı geçerli ve uygulanabilir olarak kalacaktır.

8.4. Geçerliliği Koruma: Bu Sözleşmenin gizlilikle, sahiplik haklarıyla, zararı tazminle ve yükümlülük kısıtlamalarıyla ilgili tüm hükümleri bu Sözleşmenin sona erdirildiği zaman da geçerliliğini koruyacaktır.

8.5. Delil Anlaşması: Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, çalışmanın bir bilişim sistemi olması nedeniyle bilgisayar kayıtlarının HMK. 193. madde anlamında muteber bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

8.6. Pop Up Kurye, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, KULLANICI tarafından Uygulama üzerinden online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.7. Yürürlük: İşbu sözleşme KULLANICI’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.