SÜRÜCÜ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sürücü Sözleşmesi (SÖZLEŞME); Araç Sürücüleri (SÜRÜCÜ) ile Pop Up Kurye arasında POPUPKURYE tarafından tasarlanan web/mobil uygulama (UYGULAMA) aracılığı ile MÜŞTERİ'lere sunulacak hizmet, hizmet kalitesi ve SÜRÜCÜ tarafından uyulması gereken şartlara ilişkindir.

1. SÜRÜCÜ-POPUPKURYE İLİŞKİSİ

1.1. UYGULAMA, taşıma hizmetine ilişkin SÜRÜCÜ ile MÜŞTERİ'yi bir araya getiren ve POPUPKURYE tarafından tasarlanarak sunumu gerçekleştirilen, MÜŞTERİ'nin talebi üzerine taşıma hizmeti isteklerini arama, alma ve yerine getirme amacıyla aynı UYGULAMA üzerinden SÜRÜCÜ'ye ulaşmasını sağlayan ve POPUPKURYE'nin kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman güncellenebilen ya da değiştirilebilen, tüm mali ve telif hakları POPUPKURYE'ye ait web/mobil uygulama anlamına gelir.

1.2. POPUPKURYE, kurye hizmetine yönelik bir aracı hizmet sağlayıcıdır. SÜRÜCÜ ile POPUPKURYE arasında işçi-işveren, acente, temsilci, ortaklık söz konusu olmayıp, işbu SÖZLEŞME dışında sair hiçbir surette başkaca ticari bir ilişki söz konusu değildir. SÜRÜCÜ, bağımsız bir SÜRÜCÜ olarak, POPUPKURYE'ye bağlı olarak çalışmaksızın, işbu SÖZLEŞME kapsamında hizmet verecektir.

1.3. POPUPKURYE, hizmet bölgesi içerisinde bir tek SÜRÜCÜ ile anlaşmalı çalışacağı anlamı taşımamaktadır. POPUPKURYE gerek duyduğunda başka anlaşmalı SÜRÜCÜ kullanabilecektir.

1.4. POPUPKURYE, MÜŞTERİ ile SÜRÜCÜ arasındaki taşıma hizmeti ilişkisine taraf değildir. Bu kapsamda, POPUPKURYE'nin taşıma hizmeti bakımından hiçbir şekilde sorumluluğu ve sair hukuki yükümlülüğü bulunmamakta olup, SÜRÜCÜ bu hususu peşinen beyan ve kabul eder.

1.5. SÜRÜCÜ'nün UYGULAMA aracılığı ile MÜŞTERİ'nin taşıma isteğini kabul etme ya da reddetme veya yok sayma kararı ile kabul edilmiş bir taşıma talebini iptal etme kararının, SÜRÜCÜ tarafından işbu sözleşme kapsamında karşılıklı olarak kabul edilen maddelerin ihlali niteliğinde olması halinde veya SÜRÜCÜ'nün POPUPKURYE'nin itibarını, hizmet kalitesini, MÜŞTERİ ile olan güven ilişkisini sarsacak, zedeleyecek bir eylemde bulunması durumunda, POPUPKURYE kendi takdirine bağlı olarak SÜRÜCÜ'nün kendisine tanımlanan şifrenin kullanması engelleyebilir. Bu durumda POPUPKURYE'nin fesih hakkı da saklıdır.

1.6. MÜŞTERİ ile SÜRÜCÜ arasındaki taşıma ilişkisi yalnızca UYGULAMA'dan gelen şifre aracılığıyla kurulur, SÜRÜCÜ'nün MÜŞTERİ'yle UYGULAMA'dan ayrı bir şekilde iş ilişkisi kurması, UYGULAMA olmaksızın beraber çalışmayı teklif etmesi gibi durumlarda, ilgili SÜRÜCÜ ile olan hizmet ilişkisi feshedilecektir. Bu durumda POPUPKURYE'nin doğacak zararlarını (Maddi/Manevi) tazmin hakkı da saklıdır.

1.7. POPUPKURYE, tarife (hizmet bedeli) veya aracılık bedelleri ile ilgili fiyatlandırmalarda zaman kısıtlaması olmaksızın değişikliğe gitme hakkına sahiptir.

1.8. SÜRÜCÜ, POPUPKURYE marka ve adlarını, sembollerini, logo ve işaretlerini, karışıklık ve haksız rekabet yaratacak derecede benzer marka, isim veya işaretler ile birlikte kullanmayacağını, bu marka, isim veya işaretleri tescil ettirmeyeceğini ve onlar üzerinde hak iddia etmeyeceğini kabul eder.

2. SÜRÜCÜ-MÜŞTERİ İLİŞKİSİ

SÜRÜCÜ, taşıma hizmeti için gerekli bağlantıyı kurabilmesi için UYGULAMA ile kendisine iletilen telefon numarası ve adres gibi kişisel veri niteliğindeki MÜŞTERİ bilgilerini taşıma işi haricinde başka bir amaca (Müşteri veya müşterileri bir sonraki gönderileri için kendine/farklı firmaya yönlendirme, kurye tarafından müşteri’ ye Kartvizit, Telefon Numarası Verme,onaylı kurye üyeliğiniz ile sizin yerinize farklı bir kişinin faaliyet göstermesi veya müşteri/müşterilerin direk sizden hizmet talep etmesi gibi vb. durumlar) yönelik olarak kesinlikle kullanmayacağını, üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını, bu hususta gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ, bizzat veya kendisi dolayısıyla bir başkası tarafından UYGULAMA ile kendisine iletilen kişisel veri niteliğindeki MÜŞTERİ bilgilerinin taşıma işi ile ilgili olmaksızın kullanılması halinde, yasal her türlü yola başvurulacağını, işbu SÖZLEŞME'nin feshedileceğini, işbu gizlilik maddesine aykırı davranışlar sebebiyle 250.000 TL cezai şartı koşulsuz ve şartsız olarak POPUPKURYE'ye derhal ve nakden ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. SÜRÜCÜ PERFORMANSI VE PUANLAMA İŞLEMLERİ

MÜŞTERİ, UYGULAMA aracılığı ile herhangi bir SÜRÜCÜ'den aldığı taşıma hizmetine ve/veya SÜRÜCÜ'ye oy verebilecek, isteğe bağlı olarak yorum ya da geri bildirim yazması için istekte bulunabilecektir. POPUPKURYE, bu iletişime taraf olmamakla birlikte, söz konusu olabilecek ihtilaflarda hakem görevi de görmeyecektir. POPUPKURYE söz konusu MÜŞTERİ puanlamaları neticesinde, sürekli olumsuz puan ve yorum alan SÜRÜCÜ'nün üyeliğini askıya alabilecek ya da üyelikten çıkartabilecektir. SÜRÜCÜ, POPUPKURYE tarafından belirlenecek ve yine POPUPKURYE'nin takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirebileceği ORTALAMA PUAN seviyesinden aşağıya düşmeyeceğini kabul eder. SÜRÜCÜ, UYGULAMA'da çevrimiçi durumda iken MÜŞTERİ'lerden gelen talepleri birden fazla kez reddedemez. Dolayısıyla SÜRÜCÜ, UYGULAMA'da çevrimiçi durumda iken ret için haklı sebepler haricinde tüm MÜŞTERİ isteklerini kabul edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ'nün işbu maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde POPUPKURYE'nin işbu sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. POPUPKURYE, SÜRÜCÜ'nün MÜŞTERİ hakkında ve MÜŞTERİ'nin de SÜRÜCÜ hakkında UYGULAMA üzerinde kullanmış olduğu ifade, yorum ve içerikten sorumlu değildir. POPUPKURYE'nin UYGULAMA üzerindeki yorumları düzenleme ya da kaldırma hakkı saklıdır.

4. GÜNCELLEMELER VE KONUM HİZMETLERİ

SÜRÜCÜ, kendisine ait ve aktif olarak kullanmakta olduğu cep telefonu ve/veya tablete indireceği UYGULAMA'ya ilişkin güncellemeleri takip edeceğini, UYGULAMA'ya gelen yenilikleri ve güncellemeleri günü gününe takip edip kullandığı cep telefonu ve/veya tablete indireceğini kabul eder. Yenilik ve güncellemelerin indirilmemesi sebebiyle MÜŞTERİ memnuniyetsizliğine veya başka bir zarar ve/veya kayba sebep olunmasından SÜRÜCÜ sorumludur. POPUPKURYE bu kapsamda SÜRÜCÜ'nün UYGULAMA'ya erişimini engelleme veya fesih hakkını kullanabilecektir. SÜRÜCÜ, coğrafi konum bilgilerinin, taşıma hizmetinin sağlanması amacıyla SÜRÜCÜ'nün kendisine ait ve aktif olarak kullanmakta olduğu cep telefonu ve/veya tablet aracılığıyla POPUPKURYE'ye sağlanacağını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda SÜRÜCÜ, UYGULAMA'ya giriş yaptığı ve UYGULAMA üzerinden MÜŞTERİ taleplerini almaya müsait olduğu zaman veya MÜŞTERİ'ye taşıma hizmeti verdiği aşamada, coğrafi konum bilgilerinin POPUPKURYE tarafından görüntüleneceğini ve izleneceğini, yaklaşık konumunun MÜŞTERİ'ye UYGULAMA aracılığı iletileceğini kabul eder. Ayrıca POPUPKURYE'nin SÜRÜCÜ'nün coğrafi konum ve hizmetin sunulmasına dair her türlü kişisel bilgilerini POPUPKURYE ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve geliştirmek amaçları dahil güvenlik, emniyet, teknik, pazarlama ve ticari amaçlarla izleyebilir, takip edebilir ve paylaşabilir. SÜRÜCÜ bunu bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

5. SÜRÜCÜ'NÜN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU GENEL KURALLAR

5.1. Sisteme SÜRÜCÜ olarak kaydolmak için POPUPKURYE tarafından talep edilen (hizmet verilecek aracı kullanmaya yönelik ehliyet fotokopisi, hizmet verilecek aracın güncel ruhsat fotokopisi, hizmet verilecek aracın geçerli trafik sigortası poliçe fotokopisi,adli sicil kaydı ve gerekli görülen diğer) her türlü bilgi ve belgeyi eksiksiz ve güncel olarak temin etmelidir.

5.2. SÜRÜCÜ, UYGULAMA etkin haldeyken MÜŞTERİ'nin taşıma talepleri için gelen istekleri, müsaitse ve MÜŞTERİ'ye yakın bir noktadaysa, UYGULAMA aracılığıyla kabul eder ve kendisine hizmeti sunmak üzere belirtilen konuma doğru derhal hareket eder. Bu durumda POPUPKURYE, SÜRÜCÜ'ye UYGULAMA aracılığıyla, taşımanın başlayacağı konum ve hizmetin sunulması için gerekli MÜŞTERİ bilgilerini ayrıntılı olarak sağlar. MÜŞTERİ'nin POPUPKURYE aracılığı ile hizmet veren SÜRÜCÜ'nün sağladığı taşıma hizmetinden duyduğu memnuniyeti artırmak için SÜRÜCÜ'nün alım noktasında MÜŞTERİ'yi en az 15 (on beş) dakika beklemesi esastır. MÜŞTERİ'nin cep telefon bilgisi mevcutsa ve SÜRÜCÜ'nün imkanları uygunsa, MÜŞTERİ'ye telefonla hatırlatma da yapılabilecektir. Bunun yanında SÜRÜCÜ, MÜŞTERİ'nin UYGULAMA üzerinden taşıma talebini kabul etmesi ile birlikte, POPUPKURYE'nin MÜŞTERİ'ye SÜRÜCÜ ile ilgili iletişim bilgileri, fotoğraf, konum, araç marka ve plaka bilgileri dahil bazı gerekli bilgileri sağlayacağını kabul ve beyan eder.

5.3. Kendisine ait aracı kullanmak için yeterli seviyede ve geçerli bir sürücü belgesine sahip olduğunu ve her koşul ve şartta bu ehliyetin gerektirdiği şekilde aracını kullanacağını, kendisine ait olmayan araçları kullanmayacağını ya da başkasına ait bir aracı kullanması için gerekli her türlü yasal izinlere sahip olduğunu; MÜŞTERİ'nin taşıma hizmetlerini sağlamak için POPUPKURYE tarafından belirlenen ve yasal mevzuatın öngördüğü tüm lisanslara, izinlere, onaylara ve yetkilere sahip olduğunu; MÜŞTERİ'nin bir noktadan farklı bir noktaya olan gönderilerinin taşımalarının yasal, güvenli ve müşteri memnuniyeti için gereken yetenek, özen ve dikkatle, profesyonel bir şekilde sağlamak için uygun ve mevcut düzeyde eğitim, uzmanlık ve deneyime sahip olduğunu; MÜŞTERİ'yle olan ilişkilerinde ve taşıma sırasında yüksek standartlarda profesyonellik, hizmet, nezaket ve trafik/hız kurallarına uygun hareket edeceğini, özellikle kötü hava koşullarında daha da dikkatli olacağını kabul eder.

5.4. SÜRÜCÜ, müşteri talep etse dahi aracını hukuka aykırı, kanun dışı amaçlar için kullanmayacağını, durumu POPUPKURYE'ye bildireceğini kabul ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ, aracını kesinlikle hasta, uykusuz, alkollü ve herhangi bir keyif verici maddenin etkisindeyken kullanmayacağını, gerekli tüm ekipmanları kullanacağını, bilhassa kötü hava koşullarında üst düzeyde dikkat göstereceğini, aksine bir durumda SÖZLEŞME'nin derhal feshedilerek, her türlü zararın ve sorumluluğun kendisine yükleneceğini kabul eder. SÜRÜCÜ, söz konusu hallerde hakkında yasal işlem başlatılması amacıyla gerekli mercilere şikâyette bulunulacağını bilmektedir. Bağımsız taşıma hizmeti veren SÜRÜCÜ, bu fıkrada belirtilen kurallara uymaması sebebiyle maruz kaldığı herhangi bir zararda, hizmetin yapılması ve teslimat süresine uyulması adına kendisine baskı yapıldığı, alım-teslim noktaları arasındaki uzaklık ve teslimat saatine bağlı olarak trafik sebebiyle zamansal olarak zor durumda bırakıldığı yönünde hiçbir iddiada bulunmayacağını, ekipman eksiği bulunduğu şeklinde bir sebep ileri süremeyeceğini, asıl olanın taşıma hizmeti sırasındaki tüm güvenlik ve sağlık kurallarına uymak olduğunu, taşıma süresinde bir aksama olsa dahi her şeyden evvel kendi güvenliğini ve sağlığını düşüneceğini kabul eder. SÜRÜCÜ kendisi aracılığı ile vermiş olduğu taşıma hizmeti sırasında; POPUPKURYE’nin hiçbir akdi ve kanuni bağı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca SÜRÜCÜ,tüm kurallara uymakla beraber iş sağlığı/can güvenliği ile ilgili bütün tedbirleri almakla ve kanuni tüm yükümlülükleri (ücret, şair haklar, tazminatlar, vergiler… vs.) takip ve yürütmekle yükümlüdür.İş sağlığı ve can güvenliği, iş kazaları(Vefat,Sakat Kalma vb.),meslek hastalıklarından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluk SÜRÜCÜ’ye aittir. POPUPKURYE, işbu maddeye aykırılıklar sebebiyle doğacak herhangi bir zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Bağımsız bir taşıma hizmeti veren SÜRÜCÜ, işbu maddede yer alan hususlara harfiyen riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.5. SÜRÜCÜ, UYGULAMA kapsamında POPUPKURYE veya MÜŞTERİ ile UYGULAMA veya harici yollarla iletişim kurarken nezaket kurallarına uygun hareket edeceğini, kaba ve argo ifadeleri kullanmaktan kaçınacağını taahhüt etmekte olup, bu maddeye aykırılık tek başına bir fesih sebebidir.

5.6. SÜRÜCÜ, işbu sözleşme kapsamındaki hizmeti bizzat ifa edeceğini, yerine bir başkasını kullanmayacağını, UYGULAMA'ya giriş hakkını veren şifreyi bir başka sürücü ile paylaşmayacağını, bu şifrenin kullanımın koşullarının ihlali ve/veya yanlış kullanımından doğabilecek tüm sonuçlardan sorumlu olacağını, bu tarz ihlal ve/veya hatalı kullanımı derhal POPUPKURYE'ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ'nün, işbu madde hilafına kendisine ait profili farklı bir kişi ile paylaşıp, gönderiyi ona devretmesi, taşıma işini bir başkası eliyle yapması, kendisine tahsis edilmiş olan UYGULAMA'yı bir başkasına kullandırması halinde 250.000 TL cezai şartı koşulsuz ve şartsız olarak POPUPKURYE'ye derhal ve nakden ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SİSTEME KATILIM BEDELİ VE KOŞULLARI

Bağımsız SÜRÜCÜ olarak başvuru talebinde bulunan adayların başvuru talepleri POPUPKURYE tarafından OLUMLU değerlendirilir ise bir defaya mahsus 118 TL (Kdv Dahil) sisteme katılım bedeli,SÜRÜCÜ tarafından POPUPKURYE’ye hemen ödeneceğini,hiçbir durumda katılım bedelinin İADE olamayacağını ve POPUPKURYE,Bağımsız Sürücü’nün sisteme katılım bedeli ödemesine karşın hiçbir zaman SÜRÜCÜ'ye taşıma hizmeti garantisi vermediğini, bu bedelin Aracılık Bedeli ile bir bağının olmadığını SÜRÜCÜ kabul eder.

7. ÖDEME VE SİGORTA KOŞULLARI

7.1. Ödeme Koşulları : SÜRÜCÜ, gerçekleştirdiği ve/veya ödemeye hak kazandığı taşıma hizmeti(Kapıda Ödeme) için, UYGULAMA'da taşıma mesafesine göre belirlenen hizmet bedelini MÜŞTERİ den elden veya banka havale/eft yoluyla alarak POPUPKURYE'nin kendi hizmet bedeli olan Aracılık Bedelini POPUPKURYE’ye anlık olarak göndermekle zorunludur.Eğer; SÜRÜCÜ'nün o hafta içinde yapmayı kabul ettiği taşıma hizmeti Cari Ödeme ise; bir sonraki haftanın Cuma gününe kadar, SÜRÜCÜ'nün sistemde kayıtlı olan banka hesabına POPUPKURYE tarafından yatırılacaktır. POPUPKURYE, Sözleşmeye aykırı davranışlar ya da SÜRÜCÜ kusurundan kaynaklı zararlarının tahsili için, SÜRÜCÜ'nün sistemde var olan cari hesap alacağından bu zararı mahsup edebilecek, ayrıca bu mahsuplaşma ile zararını karşılayamadığı durumlarda (Maddi/Manevi) tazmin hakkı da saklı olacaktır.

SÜRÜCÜLER'in UYGULAMA'da belirtilen dışında bir ücret talep etmek hakkı yoktur. MÜŞTERİ uygulamada belirtilen ödemeyi yapacak ve ayrıca başkaca bir ödeme yapmak zorunda olmayacaktır. Elden ödeme alan ve aksi bir durumu (yani ödeme yapılmadığını) derhal (yani en geç taşıma işinin yapıldığı gün) POPUPKURYE'ye bildirmeyen SÜRÜCÜ, ödeme yapılmadığına ilişkin bir iddiada bulunamaz.

7.2. Sigorta Zorunluluğu : SÜRÜCÜ, işbu Sözleşmenin elektronik ya da fiziki ortamda imzalandığı tarihte yasal düzenlemeler kapsamında kendi adına kayıtlı aracının Kara Yolları Zorunlu Trafik Sigortası'na sahip olduğunu ya da kapsamında bulunacağını taahhüt ve kabul eder.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve İşbu Sözleşme dâhilinde doğacak hukuki uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde ise İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

POPUPKURYE, SÜRÜCÜ'nün işbu Sözleşme dâhilinde belirtilen hükümlere ve UYGULAMA içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, MÜŞTERİ ile olan ilişkisi kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı davranışına ve POPUPKURYE hizmetlerine ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda, SÖZLEŞME'yi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. POPUPKURYE'nin bu durumlarda sözleşmeyi feshetmeyip, şifreyi ve kullanımı askıya alma hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca herhangi bir kayıp, ziyan, zarardan dolayı SÜRÜCÜ'nün sorumlulukları devam edecek olup, söz konusu zararların ve cezai şart bedellerinin tazmini ilgili madde hükümler ve sözleşmenin gizliliğe dair hükümleri fesihten sonra da yürürlükte kalacaktır.